Cenník ubytovania

Forma ubytovania Cena
Krátkodobé ubytovanie od 20 € / izba
Dlhodobé ubytovanie od 300 €/ izba

Stavebné, montážne, športové a iné organizácie možnosť individuálnej cenovej ponuky.